วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

3 -19 กันยายน 2555

              การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนจะต้องเน้นทักษะกระบวนการเรียนรู้ เพื่่อให้นักเรียนเกิดการคิดและวิเคราะห์ 

             งานที่นักเรียนไม่ส่งเราจะต้องจัดเก็บและส่งให้หมดจะต้องดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น