วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

20- 27 กันยายน 2555

     - เก็บงานนักเรียน

     - เก็บคะแนน

     - รวบรวมคะแนน การลงคะแนนของนักเรียนลงในโปรแกรมบุกมาคร์

     - ควบคุมนักเรียนสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น