วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 16-30 สิงหาคม 2555

การคุมสอบ

          การออกข้อสอบเราจะต้องออกข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ อย่าออกข้อสอบง่ายและยากจนเกินไป

โครงการค่าย-วิทย์คณิต

          รู้การจัดค่ายวิทย์-คณิต การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำและปฏิบัติ

          การควบคุมดูแลนักเรียนขณะทำกิจกรรมต่างๆ

 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น