วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-16 มิถุนายน 2555
สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
- ดิฉันได้เรียนรู้การเตรียมการจัดพิธีไหว้ครูว่าจะต้องทำอะไรบ้างในพิธีไหว้ครู
- การทำแบบประเมินการวิเคราะห์ผู้เรียนสำหรับการมาประเมินโรงเรียน
- ได้เข้าร่วมการประชุมพร้อมคณะอาจารย์เรื่องการต้อนรับคณะผู้ประเมินและโรงเรียนสวนกุหลาบที่กรุงเทพจะมาเยี่ยมโรงเรียน ผ.อ.โรงเรียนได้มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบหน้าที่ของแต่ละคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น