วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 2
สิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้จากโรงเรียน
    - กระบวนการเรียนการสอนของครูพี่เลี้ยง  ใช้กระบวนการสอน 5 'E เริ่มตั้งแต่ขั้นสร้างความสนใจ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจในบทเรียน จนกระทั่งจบขั้นการสอน วิธีการสอนว่าเราจะสอนนักเรียนอย่างไรเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนเข้าใจและการปฏิบัติกิจกรรมในการทดลองว่าเราควรให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาการทดลองก่อนที่จะให้ทำกิจกรรมการทดลอง
   -  ครูมอบหมายให้เป็นผู้กำกับลูกเสือ มัธยมศึกษาปีที่ 1 รู้วิธีการดำเนินงานลูกเสือ การแบ่งหมู่ การจัดแถว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น