วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 23 พฤษภาคม 2555

กิจกรรม  

1.กิจกรรมหน้าเสาธง เวลา 7:50-08:10 น.

2.เข้าห้องเรียนพร้อมกับอาจารย์พี่เลี้ยง เวลา 8:30-11:50 น. ม.1/3,4,7,8

    - แจกตารางเรียนให้นักเรียน  

    - ตรวจรายชื่อนักเรียน 

    - แนะนำบทเรียนที่จะเรียนว่ามีอะไรบ้าง 

    - ทำการตกลงเกี่ยวกับการใช้ห้องวิทยาศาสตร์ 

    - ให้นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน 

   3.ประชุมเรื่องวิชาสวนกุหลาบศึกษาพร้อมกับอาจารย์พี่เลี้ยง

 เวลา 13:00 น. 

ผลการปฏิบัติงาน

    นักเรียนตั้งใจฟังที่ครูสอนให้ความร่วมมือกับสิ่งที่อาจารย์สั่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ปัญหาและการแก้ไข 
   นักเรียนบางคนยังพูดคุยอยู่ขณะที่ครูสอน
   


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น