วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2555
ประชุมคณะครูและบุคลากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
1.การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
2.พิจารณาโครงการที่โรงเรียนเสนอการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากผู้ปกครองนักเรียน
3.งานเกี่ยวกับหลักสูตร มีงานเกี่ยวข้อง 2 ประการ การเปิดวิชาเพิ่ม ห้องเรียนพิเศษ 
4.การเตรียมการทั่วไปของการจัดการเรียนการสอน
5.แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น